O projektu

VALORIZACIJA EKO-PROIZVODA U PREKOGRANIČNOJ OBLASTI

Prekogranična saradnja između

Opštine Bijelo Polje i Opštine Dečani sa partnerima Radio Bijelo Polje i Lokalnom Akcionom Grupom „Gjeravica“.

Opšti cilj projekta

Doprinos ekonomskom razvoju prekograničnog područja promocijom organske proizvodnje hrane.

Specifični cilj projekta

Podrška razvoju i promociji eko-proizvoda u oblasti prekogranične saradnje

Rezultati projekta

  1. Uspostavljena insfrastruktura za eko-tržišta domaćih proizvođača i sakupljača
  2. Unaprijeđen kapacitet lokalnih proizvođača i sakupljača za prodaju eko-proizvoda
  3. Poboljšana promocija eko-proizvoda kao održiva ekonomska aktivnost